Nieuws

19 maart 2024

Welkom bij start geheugenspreekuur Zevenaar

Inwoners van de gemeente Zevenaar zijn van harte welkom op het geheugenspreekuur, een initiatief van Liemosa en Kunstwerk!, speciaal bedoeld voor mensen die vragen hebben over hun eigen geheugen of dat van hun naasten. Dat kan familie zijn maar ook een buurtgenoot of iemand die je tegenkomt in de supermarkt. U bent welkom op:

  • Datum: 8 april 2024
  • Tijd: 11.00 uur lezing
  • Geheugenspreekuur: 11.00 – 13.00 uur
  • Plaats: Bibliotheek, Turmac Cultuurfabriek, Kerkstraat 27c, Zevenaar

Wat is dementie?
We openen het geheugenspreekuur met een lezing waarin casemanager Saskia Vreugdewater en Lieke Bleeker waardevolle inzichten en praktische tips delen over geheugenproblemen en dementie. Dementie brengt regelmatig situaties met zich mee waarbij men soms wel wat hulp en inzichten kan gebruiken.

Geheugenspreekuur
Elke tweede maandag van de maand organiseren we een geheugenspreekuur waar de casemanager dementie van Liemosa aanwezig is om te helpen en informatie te verstrekken over geheugenproblemen en dementie. Daarnaast kunnen bezoekers ook voor praktische zaken terecht, zoals vragen over mantelzorgondersteuning, daginvulling of literatuurtips. Tijdens een kort gesprek met de casemanager dementie wordt samen gekeken naar de benodigde hulp of ondersteuning. Dit inloopspreekuur is kosteloos en vrij toegankelijk zonder afspraak.