Over ons

Gezond ouder worden in de Liemers

Wij stimuleren dat inwoners van de Liemers zich voorbereiden op veranderingen die bij het ouder worden horen. Vanuit eigen keuzes. En dat de juiste informatievoorziening en ondersteuning op het juiste moment beschikbaar zijn.
Daarvoor is het belangrijk dat alle partijen samenwerken, zowel lokaal als regionaal. Dat professionals elkaar weten te vinden en elkaar aanspreken. Dat we de eigen regie van ouderen vooropstellen. Van preventie en welzijn tot wonen en zorg. Organisaties voor wonen, zorg en welzijn, huisartsen en gemeenten, ouderencliëntorganisaties en Menzis vormen samen het ouderennetwerk Liemosa.

Werkgebied
Liemosa werkt vanuit de gemeenten Doesburg, Duiven, Montferland (Didam en omliggende dorpen), Westervoort en Zevenaar. Zowel lokaal als regionaal wordt vanuit Liemosa samengewerkt aan de gezondheid en het welzijn van oudere inwoners in de Liemers.

Missie en visie Liemosa

Missie Liemosa

Liemosa biedt samenhangende zorg voor alle ouderen in de Liemers.
Liemosa is een samenwerkingsverband van zorgorganisaties, professionals en gemeenten in de Liemers. De samenwerking is er op gericht om ouderen goede informatie en – waar nodig – samenhangende zorg te bieden. Onze missie is om er met passende ondersteuning aan bij te dragen dat mensen kunnen omgaan met veranderingen die bij het ouder worden horen.

Visie Liemosa

Alle ouderen in de Liemers doen mee in de samenleving.
Alle ouderen in de Liemers kunnen meedoen in de samenleving, wat hun situatie ook is. De partners binnen Liemosa weten elkaar altijd makkelijk te vinden. Dankzij de heldere informatie en samenhangende zorg, valt niemand buiten de boot.

Samenwerking

Liemosa is een samenwerkingsverband in de Liemers van organisaties op het gebied van wonen, zorg en welzijn, huisartsen, ouderencliëntorganisaties, Menzis en de gemeenten.

In de Liemers bundelen we onze krachten om ondersteuning te bieden aan onze ouder wordende inwoners. Ons gezamenlijke doel is om hen in staat te stellen zo lang mogelijk en zo zelfstandig mogelijk vanuit eigen regie hun leven te leiden, binnen hun vertrouwde (lokale) context. Onderstaande organisaties hebben zich aangesloten bij Liemosa en tonen betrokkenheid bij het welzijn van ouderen in de Liemers. Zij nemen actief deel aan diverse bijeenkomsten en spelen een essentiële rol bij het sturen en vormgeven van Liemosa. Zij ondersteunen de missie, visie en ambities van Liemosa, waarbij gezamenlijk het meerjarenplan, het jaarplan en de jaarverantwoording worden ontwikkeld en vastgesteld.

Samen streven we naar het bevorderen van positieve gezondheid en het creëren van een leefbare Liemers. Onderstaand vindt u de logo’s van de organisaties die samen met Liemosa werken aan dit gezamenlijke streven: