Hulp aanvragen

Voor advies of aanmelding bij activiteiten bij u in de buurt kunt u terecht bij de welzijnsorganisaties in de Liemers. Klik op onderstaande buttons voor de mogelijkheden bij de welzijnsorganisaties.

Klik op onderstaande button met uw woonplaats voor hulp bij dementie. U kunt het formulier invullen voor een aanmelding, contact of een huisbezoek door de casemanager dementie.

Wachttijden casemanager dementie
In de Liemers zijn er op dit moment (1 juli 2024) 38 wachtenden voor begeleiding van een casemanager dementie. 27 cliënten wachten langer dan 6 weken op begeleiding. Als een cliënt op een wachtlijst komt, is de gemiddelde wachttijd zestien weken. Een van onze casemanagers dementie neemt binnen twee weken contact op om een afspraak te maken met de cliënt waarvoor de aanmelding is ingediend. Als er sprake is van een wachtlijst, kan het langer duren voordat er contact wordt opgenomen, tot maximaal zes weken. In totaal ontvangen op dit moment 580 mensen begeleiding van een casemanager dementie.
De wachttijden kunnen verschillen per gemeente. Na aanmelden hoort u van de casemanager wat dit voor u betekent.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 6 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder zorg krijgt. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).

  • Misschien heeft u al zorg en komt er een wijkverpleegkundige bij u thuis. De wijkverpleegkundige kan met u kijken naar de zorg die u nodig heeft. Welke vragen heeft u over dementie? En wat heeft u nodig om uw leven en dat van uw naasten zo goed mogelijk thuis te kunnen voortzetten? Over wijkverpleging vindt u meer informatie bij Samen in de wijkzorg.

Voor hulp bij het ouder worden kunt u gebruik maken van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in uw gemeente: