Vitaal blijven

Gezond ouder worden

Gezond ouder worden

Ouder worden betekent omgaan met veranderingen, ook veranderingen waar u niet zelf voor heeft gekozen, zoals verlies van functies en afname van contacten. Het gaat om het vermogen om door te gaan met het leven op een manier zoals nog wel mogelijk is: “Kijken naar wat wel kan.” Zeker als u ouder wordt is het van belang dat er ruimte is voor verwerking van verlies, en rouw over wat geweest is. Tegelijkertijd staat het (hervinden van) leefplezier voorop.

We streven ernaar dat u betekenisvol mee kunt blijven doen in de samenleving. Ook als u lichamelijke of mentale beperkingen ervaart of als zij worden ‘opgeslokt’ door mantelzorgtaken.
Elke fase in het leven heeft zijn eigen uitdagingen. En dat is voor iedereen anders. Wij kijken naar passende mogelijkheden voor iedereen. Heeft u hulp of ondersteuning nodig? Kijk bij uw gemeente voor tips en verwijzingen naar organisaties die u helpen bij het ouder worden.

Hulp bij ouder worden

Wij zijn ouderennetwerk Liemosa. Een samenwerking van ouderen, organisaties voor wonen, zorg en welzijn en gemeenten. Samen werken we aan goede voorzieningen en ondersteuning bij het ouder worden in de Liemers.
Inwoners van de Liemers bepalen graag zelf hoe die oude dag eruit ziet en wat kwaliteit van leven is. Omgaan met gevolgen van het ouder worden vereist veerkracht, persoonlijk en als samenleving. Daarbij is Positieve gezondheid een van de uitgangspunten. Bij Positieve gezondheid gaat het niet alleen over de ziekte van mensen maar over het totale welbevinden van ouderen. Wij gaan in gesprek met inwoners, onder meer door kennis en initiatieven te delen. Dat doen we samen, lokaal en regionaal.

Activiteiten

We ondersteunen u graag bij een zo gezond mogelijk leven, om kwetsbaarheid te voorkomen of uit te stellen. Dat betekent: u fysiek en mentaal fit blijven voelen, u zeker voelen in het bewegen, bewustzijn van gezonde voeding en alcoholgebruik, het gevoel ergens bij te horen en uw eigen keuzes te kunnen blijven maken.
Bewegen en anderen ontmoeten is goed en leuk voor iedereen! Zeker als u ouder wordt. Actief bezig zijn stimuleert de hersenactiviteit en geeft het leven meer kwaliteit. In de Liemers organiseren we verschillende activiteiten waar u van harte welkom bent.

Activiteiten in de Liemers