Dementie

Begeleiding bij dementie

Wie kan ondersteuning bieden bij (een vermoeden van) dementie?

Wanneer er bij u of uw naaste sprake is van dementie, heeft u recht op hulp en ondersteuning. U of uw mantelzorger kunnen u aanmelden voor ondersteuning of begeleiding, via de pagina casemanagers dementie van deze website. Maar u kunt ook aangemeld worden:

* via de huisarts of praktijkondersteuner,
* via de casemanager dementie of
* via de wijkverpleegkundige.

Hoe verder?

Ongeacht de manier waarop u ondersteuning vraagt, u wordt altijd in contact gebracht met de casemanager of wijkverpleegkundige die bij u in de buurt werkt. Een van beiden wordt uw contactpersoon en maakt vervolgens een afspraak met u voor een huisbezoek. Samen met u kijkt uw contactpersoon welke begeleiding het beste past bij uw situatie.

Huisarts en praktijkondersteuner

In de beginfase heeft u vaak contact met uw huisarts en een praktijkondersteuner. Zij kunnen u op weg helpen om de juiste begeleiding te krijgen. Bijvoorbeeld via de casemanager dementie of wijkverpleegkundige. Zoals hierboven aangegeven.

Tips voor bezoek huisarts
Heeft u een vermoeden van dementie? Maak dan een afspraak om uw zorgen te bespreken met uw huisarts. Weten wat er aan de hand is, geeft duidelijkheid en meer begrip. Lees ook: tips voor het gesprek bij de huisarts (dementie.nl)

Wijkverpleegkundige

Misschien heeft u al zorg en komt er een wijkverpleegkundige bij u thuis. De wijkverpleegkundige kan met u kijken naar de zorg die u nodig heeft. Welke vragen heeft u over dementie? En wat heeft u nodig om uw leven en dat van uw naasten zo goed mogelijk thuis te kunnen voortzetten? Over wijkverpleging vindt u meer informatie bij Samen in de wijkzorg.

Begeleiding van een casemanager dementie

De casemanager dementie begeleidt mensen met dementie en hun naasten thuis. Als u of uw naaste dementie heeft, kan er veel op u afkomen. Het is prettig dat er iemand met u meekijkt, een luisterend oor heeft en deskundig advies geeft. Kiest u voor hulp bij ouder worden om in contact te komen met de casemanagers in uw gemeente. De casemanager dementie komt op afgesproken tijdstippen bij u aan huis en is tussendoor telefonisch bereikbaar voor vragen, hulp en advies. In het filmpje wordt verteld waarmee een casemanager dementie u kan helpen.Casemanagers dementie

De casemanager dementie is gespecialiseerd in het thuis begeleiden van mensen met dementie en hun naasten. Vanaf de diagnose tot aan het moment van overlijden of opname in een verpleeghuis. U maakt een afspraak en de casemanager dementie bezoekt u thuis. U kunt uw vragen stellen en over uw ervaringen praten. De casemanager dementie weet welke hulp en zorg er in de Liemers is. Samen kijkt u naar problemen nu of in de toekomst en zoekt u de best mogelijke oplossing in uw situatie. Kiest u voor hulp bij ouder worden om in contact te komen met de casemanagers in uw gemeente.