Nieuws

13 juni 2023

Gezond ouder worden in de Liemers

Mensen met dementie en hun naasten hadden in de Liemers gewoonlijk contact met  Keten Dementie de Liemers. Dat kan nog steeds maar sinds deze week heeft deze keten een nieuwe naam gekregen: Liemosa. 

Liemosa is er niet meer alleen voor mensen met dementie en hun naasten maar is er nu voor alle ouderen in de Liemers. Liemosa richt zich nu ook op “Gezond ouder worden” en “Vitaal blijven”. Daarbij is Positieve gezondheid een van de uitgangspunten. Bij Positieve gezondheid gaat het niet om de ziekte maar om een betekenisvol leven en het welbevinden van mensen. 

Start Liemosa
Afgelopen week was de aftrap van Liemosa. Daarbij was Positieve gezondheid ook meteen het thema van een eerste bijeenkomst. Bestuurders en beleidsmedewerkers uit de Liemers kwamen bij elkaar in de Turmac Cultuurfabriek in Zevenaar. Zij vertegenwoordigen de sectoren wonen, zorg en welzijn en de gemeenten. 

Liemosa
Veel van de samenwerkende partijen, werkten al vele jaren samen in Keten Dementie de Liemers en gaan daarmee door bij Liemosa. Omdat Liemosa er niet meer alleen is voor mensen met dementie, was de naam Keten Dementie de Liemers niet meer passend en is gekozen voor een nieuwe naam voor deze netwerkorganisatie: Ze voegden belangrijke uitgangspunten samen. Zo verwijst LIEM naar het werkgebied de Liemers, de O verwijst naar de doelgroep ouderen en SA staat voor samenwerking. Samen vormen ze Liemosa.

Gemeenten in de Liemers
Net als Keten Dementie de Liemers werkt Liemosa vanuit de gemeenten Doesburg, Duiven, Montferland (Didam en omliggende dorpen), Westervoort en Zevenaar. Zowel lokaal als regionaal wordt vanuit Liemosa samengewerkt aan de gezondheid en het welzijn van oudere inwoners in de Liemers.

Gezond ouder worden
Ouder worden betekent omgaan met veranderingen, ook veranderingen waar mensen niet zelf voor hebben gekozen, zoals verlies van functies en afname van contacten. Het gaat om het vermogen om door te gaan met het leven op een manier zoals nog wel mogelijk is: “Kijken naar wat wel kan.” Zeker bij ouderen is het van belang dat er ruimte is voor verwerking van verlies, en rouw over wat geweest is. Tegelijkertijd staat het (hervinden van) leefplezier voorop. 

Meer weten?
Op deze website van Liemosa delen we nieuws, informatie, kennis en activiteiten die van belang zijn voor ouderen en hun naasten, in de Liemers. Ook de specifieke informatie voor mensen met dementie zoals die te vinden was op www.ketendementiedeliemers.nl staat op de nieuwe website van Liemosa. Tevens delen we op de homepage de eerste ervaringsverhalen waaruit blijkt hoe de inwoners van de Liemers gezond ouder worden.