Nieuws

23 januari 2024

Welkom op ons geheugenspreekuur

Inwoners van de gemeenten Duiven en Westervoort zijn van harte welkom op het ‘geheugenspreekuur’. Dit initiatief is speciaal bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun eigen geheugen of dat van hun naasten.

Bij het geheugenspreekuur is de casemanager dementie van Liemosa aanwezig om te helpen en informatie te verstrekken over geheugenproblemen en dementie. Daarnaast kunnen bezoekers ook voor praktische zaken terecht, zoals vragen over mantelzorgondersteuning, dagopvang, of rijbewijskwesties. Tijdens een kort gesprek met de casemanager dementie wordt samen gekeken naar de benodigde hulp of ondersteuning. Dit spreekuur is kosteloos en vrij toegankelijk zonder afspraak.

Locatie en datum:

  • Datum: 7 februari 2024
  • Plaats: De Nieuwhof, Rivierweg 1, Westervoort
  • Tijd: Tussen 10.00 en 12.00 uur

Binnenkort zullen we meer data voor 2024 aankondigen. Houd hiervoor de website en sociale media van Liemosa in de gaten. We kijken ernaar uit u te verwelkomen op het geheugenspreekuur!